MENTAL TRENING 

Prosessio bistår både team, trenere og utøvere innen toppidretten. Vi bistår idrettslag til å bli et høypresterende team, vi tilbyr skreddersyr mentorprogram for trenere innen ledelse og mental trening, samt en skreddersydd utviklingsprogram for idrettsutøvere innen mental trening. 

 

Mental trening for individer

Mental trening er ikke tilfeldig, men en strukturert, målrettet utviklingsprosess.«One size does not fit all» - for enkeltutøvere er utviklingsprosessen individuelt tilpasset deg, din kontekst, din utfordring, din ambisjon.  

 

Mental trening for trenere og ledere 

Mental trening for trenere eller ledere tar utgangspunkt i ditt lederskap, din kontekst og dine vekstmuligheter som leder. 

 

Mental trening for dommere

Prosessio har god erfaring med å bistå dommere innen mental trening. Vi har opplegg for en gruppe, samt vi har en opplegg for dommerpar og individuell oppfølging. 

 

Prestasjonsteam

Forskning på høypresterende team har de siste årene skiftet fra personfokus til fokus på samspill, kommunikasjon og relasjoner.  Vårt fokus er både å individuelt utvikle trenere og idrettsutøvere, samt finne drivere for hvordan gruppen kan presterer optimalt sammen som team.

Brekkemodellen

 

Brekkemodellen er utarbeidet etter mange års erfaring fra rollen som mental trener. Modellen er en illustrasjon på ulike faktorer som man kan se nærmere på når man ønsker å bygge mental kraft.

 

Gullet i deg

Vi mener mental trening bør sees opp mot evnen til å være den beste utgaven av seg selv, når det gjelder. Det er ikke nødvendigvis det samme som å ha fokus på gode resultater. Gode resultater er ofte en følge av gode prestasjoner, men resultater kan også være avhengig av ting du ikke kan styre.

 

Individuell mental trening

Mental trening handler om flere forhold, men her deler vi noen utvalgte temaer vi jobber med for å individuelt være den beste utgaven av seg selv:

Din natur, personlighet og dine verdier

Hvem du er, hva som ligger naturlig for deg, samt tidligere erfaringer og læringer legger føringer for din væremåte og autopiloten.  Når du skal utvikle ferdigheter og evner, er det derfor sentralt å kjenne seg selv, sitt potensial, styrker og utfordringer. Dine verdier er din grunnmur og rettesnor når ambivalens oppstår.

Ditt prosjekt

Hvilke ambisjoner har du, og er ambisjonene dine realistiske? Hva er du villig til å ofte for å nå dine mål, og hvordan er "kondisjonen" til motivasjon?  Hva er prosjektet ditt, og hvordan prioriterer du slik at du bruker tiden på de riktige tingene. Og hvordan skaper du avstand til prosjektet ditt, når det er nødvendig.

Den viktigste stemmen

Den viktigste stemmen er  den dialogen du har med deg selv. Hva sier du ofte til deg selv, og hva burde du oftere si til deg selv? Forskning på dette området kan vise til spennende funn hvordan  tankespinn, språkbruk og indre dialog kan påvirke selvtillit, mestringstro og prestasjoner.

Læring - innsikt, utsikt og atferd

Læring er individuelt, og er mye mer enn å bare kjenne til noe. Hvordan du kan beveger deg fra «knowing» til «doing» er den røde tråden i mange av våre tjenester. Men skal man måle læring i mental trening, må man måle evnen til å gjøre. Mental trening handler om handlinger og atferd!

Tankesett

I mental trening er det en viktig å identifisere når de ulike tankesettene oppstår, og hvorfor. Ditt tankesett påvirker mange faktorer, som læring, indre dialog, motstandsdyktighet, mestringstro for å nevne noen. Vi kan ikke tenke oss glade og flinke (ref. giftig positivitet), men vi tror fokus og tro påvirker hvordan vi ser og oppfatter verden.  

Emosjonell smidighet

Smidighet er det motsatte av rigiditet, og kunnskap om emosjonell smidighet kan være til hjelp for å identifisere, akseptere og håndtere egne emosjoner. Hva er emosjoner, hvordan fungerer de og hvordan håndtere de når de kommer. Emosjoner er signaler/data om egne behov, og ikke instrukser på forventet atferd og handling.

Visualisering

Hvordan forbereder du deg til et viktig møte, eller en viktig leveranse? Visualisering stimulerer sanseinntrykkene dine og danner indre mentale bilder. Visualisering kan brukes til forberedelse eller gi en forsmak på en fremtidig mestringsfølelse. Visualisering kan brukes både i næringsliv og idrett.

Fokus og tilstedeværelse

I mental trening er tilstedeværelse viktig. Evnen til å ha fokus på de riktige tingene, samt tilstedeværelse på det du kan påvirke, her og nå. Å fokusere på resultater kan ta fokus bort fra viktige detaljer. Gode prestasjoner skjer når vi evner å nullstille tankekjøret, være tilstede i nuet - her og nå. Fokus og tilstedeværelse er trenbart!

Når jeg går for meg selv er jeg ekstrem til å visualisere. (…) Når jeg da kommer til mesterskapene har jeg gått løypene og løpene så mange ganger inne i mitt eget hodet at selve rennet går på autopilot.

Petter Northug jr., Langrenn.com, 2011

Prestasjonsteam -

Mental trening for team

Hvordan være gode - sammen? 

Forskning på høypresterende team har de siste årene skiftet fra personfokus til fokus på samspill, kommunikasjon og relasjoner. 

Ledelse er en innflytelseprosess, så å lede team er komplekst. Det handler både om å lede hver enkelt, samt lede samhandling og samarbeid. I prestasjonsteam, finner vi høy grad av gruppepsykologisk trygghet, samt sterke kulturbærere som setter standard for kultur og normer. Men det er mange feller man kan gå i, så å lede team er en kunst.

Referanser mental trening

 

Jeg husker at vi hadde en fantastisk flott opplevelse med Hege når vi brukte henne rundt vårt lag/team.Vi hadde en del sessions med laget, hvor vi hadde et stort fokus på hvordan vi kunne bli et høypresterende team. Hege var ekstremt dyktig til å få alle interesserte i de forskjellige øvelsene/fokusområdene vi holdt på med, noe som er ekstremt vanskelig med store grupper. Jeg ble kanskje mest imponert over måten hun klarte å forklare og fikk frem de tingene vi skulle gjøre/ha fokus på. 

Noe annet som imponerte meg stort var at selv om hun la frem forskjellige teknikker og oppgaver vi skulle bruke og gjøre, var det alltid en rød tråd igjennom hele prosessen. Jeg tror også det var en av grunnene til at det ble en veldig positiv opplevelse for alle.

Jeg brukte også Hege som personlig mentaltrener etter den gode opplevelsen med laget.

Dette var i forhold til egne behov og ting jeg så at jeg trengte å jobbe med. Det ble umiddelbart en suksess etter mange bevisstgjøringer og små oppgaver vi jobbet med over flere samtaler.

Opplevelsen av Hege på tomannshånd var veldig positiv, hun er ekstremt lett å prate med. Samtidig så var hun flink til å balansere dette gjennom å sette krav. (Jeg måte selv gjennomføre de tingene vi prater om) Så kort oppsummert, en veldig dyktig faglig coach/mentaltrener, samtidig som en suveren person som er tålmodig og enkel å prate med. God opplevelse som anbefales, uavhengig av hva det skulle være man ønsker!

- Sander A. Øverjordet. Landslaget og Mors-Thy HK (tidligere Haslum HK)

Hege Brekke er en dyktig og kunnskapsrik mentaltrener. Hun har god kompetanse på hvordan hjernen og det mentale fungerer, og deler/bruker sin kunnskap på en bra måte. Hege har hjulpet meg med å fokusere på de rette tingene både før, under og etter viktige kamper/treninger, noe som har ført til forbedret fokus og forbedrede personlige resultater. I tillegg til dette er Hege en god samtalepartner som man virkelig kan stole på. Anbefaler Hege på det sterkeste til personer som er ute etter en dyktig mental trener.

 - Nicolas Pignatel Jenssen, fotballspiller U20 og eliteserien 2021

Vi brukte Hege til å utvikle team og til lederutvikling i en eliteserieklubb i håndball. Hege har solid faglig kompetanse, samt en person som virkelig bryr seg om de hun jobber med. 

Jeg opplevde stor utvikling for teamet vårt, der vi hadde fokus på psykologisk trygghet, samt en positiv tilbakemeldingskultur. Dette førte til økte resultater både på og utenfor banen.

For meg som leder var Hege også en god støttespiller. Hun var en samtalepartner som gjorde meg til en bedre leder, og bidro til at jeg fikk brukt mine egenskaper på en best mulig måte.

-Sten Stockfleth, trener eliteserien håndball, sesongene 2017/18, 2018/19 og 2019/20

Jeg har vært så heldig og fått samarbeide med Hege Brekke både gjennom håndballaget mitt og gjennom personlig oppfølging i etterkant.

Den kanskje viktigste egenskapen jeg opplever at Hege innehar er at hun virkelig bryr seg om deg og vil hjelpe deg til å nå målene man setter seg. Hun er faglig sterk og kompetent, samtidig som hun er en veldig enkel person å prate med. Dette gjør at det er lett å åpne seg og være ærlig, som igjen resulterer i at man sammen kan finne de riktige verktøyene og metodene som er best for akkurat deg.

I samarbeid med håndballaget var Hege opptatt av hvordan vi som lag kunne utvikle oss til å bli et høypresterende team. I de samlingene vi gjennomførte med Hege stod kommunikasjon, ærlighet, kroppsspråk og tankesett/mindset i sentrum. Disse samlingene var både morsomme, lærerike og kanskje det viktigste, hun var god til å utfordre oss til videre utvikling.

Personlig hjalp hun meg spesielt med å optimalisere forberedelsene mine frem mot kamp. Gjennom visualisering og indre dialog hjalp hun meg med å finne ut av hvordan jeg skulle være 100% til stede og forberedt til hver kamp uavhengig av omstendighetene rundt.

Jeg anbefaler virkelig Hege til de som vil utvikle seg selv videre som toppidrettsutøver eller som menneske.

Anders Røe.  Haslum HK sesongene 2017/18, 2018/19 og 2019/20

Jeg var så heldig å jobbe med Hege i Haslum HK, der fokuset var å utvikle laget vårt til å bli et prestasjonsteam, samt utvikle spillerne på det mentale planet. Selv er jeg veldig interessert i mental trening, refleksjonsarbeid og rett og slett bli en bedre person, og alle samtalene med Hege var fruktbare og ga resultater. Hege var en sparringspartner man kunne snakke om med om alt, og hun hjalp meg med min personlige utvikling. 

 Jeg opplever også at vi tok store steg som team, med fokus på økt psykologisk trygghet og å skape en positiv tilbakemeldingskultur. I tillegg ga Hege oss flere konkrete verktøy for å øke prestasjon og skape kontinuerlig utvikling. 

Jeg anbefaler Hege og Prosessio til alle som ønsker å utvikle seg, enten som individ eller som team. Hun stiller de riktige spørsmålene, er nysgjerrig på individet og hjelper med alle små og store utfordringer. 

-Stian Brevik, håndballspiller eliteserien, sesongene 2017/18, 2018/19 og 2019/20

Jeg hadde Hege Brekke som mental trener for eliteserielaget Haslum. Vi fikk tett oppfølgning av Hege før, under og etter konkurranse. Hennes sin sterkeste side er at hun er konkret. Dette er noe som jeg selv aldri har opplevd med mental trening tidligere. Vi gikk gjennom kollektive og individuelle øvelser/rutiner vi kunne gjøre før/under/etter kamper. Det er unikt at Hege klarer å utvikle den enkelte, samtidig som hun utviklet det kollektive, òg at hun gjør det konkret og målbevisst. Jeg opplevde individuell utvikling også, samtidig som den kollektive prestasjonskulturen også ble bedre.

Hege var en utrolig bra veileder og coach for at laget vårt kunne utnytte våre evner og ferdigheter med det beste resultatet. Jeg anbefaler Hege på det sterkeste til de som ønsker en konkret, hyggelig og målbevisst mental trener!

Aleksander Høiness, håndballspiller LM02 og Haslum HK

 

Hege er svært positiv, dedikert og målretta i sitt arbeid. Personleg har eg vore så heldig å få arbeida med Hege over tid både gjennom lag og på personleg plan. Opplevinga mi er eintydande positiv, og eg har dratt stor nytte av hennar kompetanse både i idretten og på det sivile plan.

Er ein ambisiøs, læringsvillig og open vil det å samarbeida med Hege, og dra nytte av hennar kompetanse i fellesskap, kunne legge godt til rette for utvikling og meistring. For underteikna har fleire nye dører opna seg som er både spennande og inspirerande.

-Jostein Epland, profesjonell håndballspiller - Billére Handball - 2022, IFK Ystad HK - 2020/22,  Haslum HK -2018/20.

 

Hege er en trygghet i idrettshverdagen min. Jeg var så heldig i å komme i kontakt med Hege i en periode hvor det var store endringer i idrettshverdagen min. Hege har hjulpet meg gjennom en periode med tøffe utfordringer, nytt lag, nye trenere, nytt miljø og en sesong med både oppturer og nedturer.

Hege har laget et skreddersydd program for meg som har hjulpet meg masse. Mentaltreningen har på kort tid fått meg til å bli en mye bedre håndballspiller, samt hjulpet meg med helt vanlige hverdagslige ting. Det er trygt å ha en person jeg kan sende melding eller ringe til når jeg møter på utfordringer i hverdagen, og som hjelper meg å finne ulike verktøy på hvordan jeg skal angripe de utfordringer jeg møter på. Jeg gleder meg før hvert møte jeg har med Hege og jeg gleder meg masse til fortsettelsen. Jeg er veldig takknemlig for at jeg har Hege som min mentaltrener og hun er en person jeg virkelig stoler på.

 - Anonym, Håndballspiller LK04, 1. og 2. divisjon, samt Lerøyserien

 

Har jobbet med Hege som mental trener og var veldig fornøyd! Lærte mye av henne. Tilstedeværende i samtaler og formidler sitt budskap på en enkel og god måte. Går alltid med en god følelse og positivt tankesett etter en samtale med Hege. Tok steg som idrettsutøver og person etter flere måneder med opplegg og samtaler med Hege. 

 - Anonym, eliteserien 2021

 

"Mitt første møte med Hege var i starten av en sesongoppkjøring alt stort sett gikk på skinner. Dette endret seg da jeg plutselig pådro meg flere fortløpende skader, som satt meg på sidelinjen i en lengre periode. Støtten og oppfølgingen Hege ga meg gjorde at jeg endret en skuffende og frustrerende holdning, til motivasjon og fokus på det jeg kunne gjøre noe med. Verktøyene hun ga meg bruker jeg fremdeles, ikke bare i treningshverdagen, men også på andre arenaer i livet." 

-Anonym, fotballspiller eliteserien 2021